Κύκλος φόντου Κύκλος φόντου

Όροι & Συνθήκες

1. Όροι και προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: (03/01/2023)
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της FoxSAT.
Η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και η χρήση της προϋποθέτει την αποδοχή και συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.
Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που σας ανήκει, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, η FoxSAT και/ή οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.
Σας χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για τους σκοπούς της προβολής του υλικού που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

3. Εγγύηση, μη διαθεσιμότητα και αποποίηση ευθυνών

Η FOXSAT εγγυάται ότι οι υπηρεσίες μας θα παρέχονται με εύλογη προσοχή και δεξιότητα.
Οι πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω της πλατφόρμας ή των υπηρεσιών της FOXSAT ενδέχεται να παρέχονται στη FOXSAT από τρίτους. Παρόλο που η FOXSAT καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες αυτές σας κοινοποιούνται στην αρχική μορφή που παρέχεται από τρίτο μέρος, η FOXSAT δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, πρωτότυπες, τρέχουσες ή χωρίς σφάλματα.
Όσον αφορά τη χρήση της πλατφόρμας ή/και των υπηρεσιών της FOXSAT, η FOXSAT δεν εγγυάται:

 1. Οι λειτουργίες που περιέχονται στην πλατφόρμα ή/και στην υπηρεσία FOXSAT θα καλύψουν τις απαιτήσεις σας,
 2. Η λειτουργία της πλατφόρμας και/ή της υπηρεσίας FOXSAT δεν θα είναι διακοπτόμενη ή χωρίς σφάλματα,
 3. Οποιαδήποτε ελαττώματα στην πλατφόρμα ή/και στις υπηρεσίες FOXSAT θα διορθώνονται,
 4. Η πλατφόρμα είναι απαλλαγμένη από ιούς, κενά, διαδικτυακές διακοπές ή άλλες επιβλαβείς απειλές. Πριν από την πρόσβαση στην πλατφόρμα, είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και προστασίας από ιούς στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

Οποιαδήποτε εγγύηση θα καλύπτεται από την Πολιτική Επιστροφών και Αλλαγών που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://foxsat.net/refund

4. Περιορισμοί

Απαγορεύεται ρητά να κάνετε όλα τα ακόλουθα:

 1. τη δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού του δικτυακού τόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο,
 2. την πώληση, την υποαδειοδότηση και/ή την εμπορική εκμετάλλευση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε υλικού του Ιστοτόπου, εκτός εάν έχει εγκριθεί διαφορετικά,
 3. δημόσια εκτέλεση ή/και προβολή οποιουδήποτε υλικού του ιστοτόπου,
 4. χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να είναι επιζήμιος για τον παρόντα Ιστότοπο,
 5. τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο,
 6. χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή επιχειρηματικό πρόσωπο,
 7. συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συγκομιδή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο,
 8. χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτού του Ιστότοπου είναι περιορισμένη και η FOXSAT μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβασή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτού του Ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για τον παρόντα Ιστότοπο είναι εμπιστευτικά και πρέπει να διατηρείτε επίσης την εμπιστευτικότητα.

5. Το περιεχόμενό σας

Στους παρόντες Τυποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις Ιστοσελίδας, ως "το Περιεχόμενό σας" νοείται κάθε ήχος, βίντεο, κείμενο, εικόνα ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε στην παρούσα Ιστοσελίδα. Με την προβολή του Περιεχομένου σας, παραχωρείτε στη FOXSAT μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, αμετάκλητη και υποαδειοδοτούμενη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του σε όλα τα μέσα.
Το Περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Η FOXSAT διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το Περιεχόμενό σας από τον παρόντα Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

6. Το απόρρητό σας

Αυτός ο ιστότοπος διασφαλίζει το απόρρητό σας σύμφωνα με τη δική του Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: https://foxsat.net/privacy

7. Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η FOXSAT, ούτε τα στελέχη, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί της, δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οτιδήποτε προκύψει ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς, είτε η ευθύνη αυτή είναι συμβατική. Η FOXSAT, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων, διευθυντών και υπαλλήλων της, δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από εσάς.

8. Αποζημίωση

Με το παρόν απαλλάσσετε την FOXSAT στο μέγιστο βαθμό από και έναντι οποιασδήποτε ή/και όλων των υποχρεώσεων, εξόδων, απαιτήσεων, αιτιάσεων, αγωγών, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με την παραβίαση από μέρους σας οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων.

9. Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι εν λόγω διατάξεις διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

10. Μεταβολή των όρων

Η FOXSAT επιτρέπεται να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της και, χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, αναμένεται να επανεξετάζετε τους Όρους αυτούς σε τακτική βάση.

11. Ανάθεση

Η FOXSAT επιτρέπεται να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει και να αναθέσει υπεργολαβικά τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις της βάσει των παρόντων Όρων χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε υπεργολαβικά οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων.

12. Ολόκληρη συμφωνία

Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της FOXSAT και εσάς σε σχέση με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συνεννοήσεις.

13. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο whatsapp ή στο email μας : [email protected]

el