Achtergrond Cirkel Achtergrond Cirkel

Voorwaarden & Voorwaarden

1. Voorwaarden en bepalingen

Laatst bijgewerkt op: (03/01/2023)
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je de FoxSAT website gebruikt.
Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Service.
Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u de service niet gebruiken.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Afgezien van de inhoud waarvan u de eigenaar bent, bezitten FoxSAT en/of haar licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.
U krijgt een beperkte licentie om het materiaal op deze Website te bekijken.

3. Garantie, niet-beschikbaarheid en disclaimer

FOXSAT garandeert dat onze diensten met redelijke zorg en vaardigheid zullen worden geleverd.
De informatie die u via het platform of de FOXSAT-diensten wordt verstrekt, kan door een derde aan FOXSAT worden verstrekt. Hoewel FOXSAT redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie aan u wordt meegedeeld in de originele vorm die door een derde is verstrekt, garandeert FOXSAT niet dat de informatie nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, origineel, actueel of vrij van fouten is.
Met betrekking tot het gebruik van het platform en/of de diensten van FOXSAT garandeert FOXSAT niet:

 1. De functies van het platform en/of de FOXSAT-dienst voldoen aan uw eisen;
 2. De werking van het platform en/of de FOXSAT-dienst zal niet onderbroken of vrij van fouten zijn;
 3. Eventuele gebreken van het platform en/of de FOXSAT-diensten zullen worden verholpen;
 4. Het platform is vrij van virussen, achterpoortjes, online onderbrekingen of andere schadelijke bedreigingen. Voordat u toegang krijgt tot het platform, bent u verantwoordelijk voor het implementeren van alle noodzakelijke beveiligings- en virusbeschermingsmaatregelen op of in uw computer of mobiele apparaat.

Garantie valt onder het Restitutie- en omruilbeleid dat te vinden is op: https://foxsat.net/refund

4. Beperkingen

Je bent specifiek beperkt in al het volgende:

 1. het publiceren van materiaal van de Website in andere media;
 2. het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van materiaal van de Website, tenzij anderszins geautoriseerd;
 3. het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van materiaal van de Website;
 4. deze Website te gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
 5. deze Website te gebruiken op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt;
 6. deze Website te gebruiken in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade te berokkenen aan de Website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
 7. het uitvoeren van datamining, data harvesting, data-extractie of andere soortgelijke activiteiten met betrekking tot deze Website;
 8. deze Website te gebruiken voor reclame of marketing.

Bepaalde delen van deze Website zijn beperkt toegankelijk voor u en FOXSAT kan de toegang voor u tot delen van deze Website verder beperken, op elk moment, naar eigen goeddunken. De gebruikers-ID en het wachtwoord die u voor deze Website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet deze vertrouwelijkheid ook bewaren.

5. Uw inhoud

In deze Algemene Voorwaarden van de Website betekent "Uw Inhoud" alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u verkiest weer te geven op deze Website. Door Uw Inhoud weer te geven, verleent u FOXSAT een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle media.
Uw Inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. FOXSAT behoudt zich het recht voor om Uw Inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving van deze Website te verwijderen.

6. Uw privacy

Deze website beschermt uw privacy in overeenstemming met zijn eigen Privacybeleid, te vinden op: https://foxsat.net/privacy

7. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal FOXSAT, noch één van zijn functionarissen, directeurs en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor alles wat voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of dergelijke aansprakelijkheid contractueel is. FOXSAT, met inbegrip van haar functionarissen, directeurs en werknemers, zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website.

8. Vrijwaring

Hierbij vrijwaart u FOXSAT in de ruimste zin van het woord van en tegen enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtszaken, schade en onkosten die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van enige van de bepalingen van deze Voorwaarden.

9. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder dat dit invloed heeft op de overige bepalingen hierin.

10. Variatie van voorwaarden

FOXSAT mag deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig herziet.

11. Opdracht

FOXSAT mag zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder kennisgeving toewijzen, overdragen en uitbesteden. U mag echter geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen of uitbesteden.

12. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen FOXSAT en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken.

13. Contact opnemen

Als je vragen of suggesties hebt over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via whatsapp of via ons e-mailadres: [email protected].

nl_BE